T: 0414 174 80 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HKM

Trappa & Eldstad

Denna klassiska trappa med lodräta ekreglar finns i många villor runt om i Sverige. Genom att ta bort reglarna och ersätta dem med glaspartier, måla trappan vit, trappstegen mörka och sätta rosfria handledare fick vi en modernare trappa.